Danske tal – Det spøjse talsystem

Dansk har et ret mærkeligt talsystem.
Ti-tallene fra 50 og opefter er ikke baseret på tallet 10, som det er tilfældet i de fleste europæiske sprog (fransk er en anden fremragende undtagelse).

KARDINALER ORDINALER
1 en 10 ti 1. første 10. tiende
2 til 20 tyve 2. anden 20. tyvende
3 tre 30 tredive 3. tredje 30. tredivte
4 fire 40 fyrre 4. fjerde 40. fyrretyvende
5 fem 50 halvtreds 5. femte 50. halvtredsindstyvende
6 seks 60 tres 6. sjette 60. tresindstyvende
7 syv 70 halvfjerds 7. syvende 70. halvfjerdsindstyvende
8 otte 80 firs 8. ottende 80. firsindstyvende
9 ni 90 halvfems 9. niende 90. halvfemsindstyvende

Dette mærkelige system kombinerer to arkaiske måder at tælle på:

20-baseret i stedet for 10-baseret
forstenede udtryk for to og et halvt, tre og et halvt og fire og et halvt
50 halv-tred-s(ind-s-tyve) halv-tred-t(imes-af-tyve)
60 tre-s(ind-s-tyve) tre-t(imes-of-twenty)
70 halv-fjerd-s(ind-s-tyve) halv-fire-t(imes-of-twenty)
80 fir-s(ind-s-tyve) fire-t(imes-of-twenty)
90 halv-fem-s(ind-s-tyve) halv-fem-t(imes-of-twenty)

I kardinalnumre udelades den del, der står i parentes, næsten altid. De fuldstændige former bliver meget sjældent hverken talt eller skrevet, hvilket giver dem en arkaisk og pompøs karakter. Men i ordinaltallene er de fulde former obligatoriske igen, hvilket giver
50 = halvtreds, 50th = halvtredsindstyvende
60 = tres, 60th = tresindstyvende
osv.

Disse ordinale former kan ikke reduceres ved at blive afkortet, men kun ved at blive omformuleret:
halvtredsindstyvende -> nummer halvtreds,
og denne anglicisme (?) er ved at blive meget udbredt.

Kun den indledende konsonant i ordet for “gange af” = “sinds” er realiseret. “Sinds” er genitiv af “sinde”, og begge er forældede – den moderne danske pendant er “gange”, genitiv “ganges” – og forekommer kun i tal og i fossiliserede sammensatte udtryk som “nogensinde” = “nogensinde”.

De baser, som 20 ganges med, har også mærkelige arkaiske former, som nu er uproduktive og næppe genkendelige:
2,5 halvtredje halvtredje
3,5 halvfjerde halvfjerdedel
4,5 halvfemte halv-femte halv-femte
En lignende konstruktion er stadig i almindelig brug, dog
1,5 halvanden halvt sekund

Desuden er de afkortet:
halvtredje, men halvtred(je)s
halvfjerde, men halvfjerd(e)s
halvfemte, men halvfem(te)s
Også:
Fire, men fir(e)s

Systemets “logik” er IKKE gennemskuelig eller generelt kendt af modersmålstalere. Dette, sammen med det faktum at d er stumt i klyngerne ds og rd, skaber meget almindelige stavefejl som
halvtres, (burde være halvtreds (50))
treds, (burde være tres (60))
halvfjers, (skal være halvfjerds (70)).

En skandinavisk sprogreformbevægelse forsøgte at få de 20-baserede former erstattet med 10-baserede som norsk og svensk har. Uden nogen som helst succes.

Danske 10-baserede former bruges kun i den interskandinaviske kommunikation og i pengedokumenter som f.eks. checks.
De er: femti, seksti, syvti, ot(te)ti, niti.